Biologia dział 4 klasa 5 - sprawdzian online

Biologia dział 4 klasa 5 - sprawdzian online
Autor Jakub Wysocki
Jakub Wysocki31.12.2023 | 7 min.

Biologia dział 4 klasa 5 obejmuje kilka kluczowych zagadnień z biologii, które pomogą uczniom zrozumieć podstawowe procesy zachodzące w świecie roślin. W trakcie nauki poznają oni budowę, funkcje i różnorodność tkanek roślinnych, dowiedzą się w jaki sposób rośliny się rozmnażają i jakie pełnią role w przyrodzie. Zapoznają się również z wpływem czynników środowiska na wzrost i rozwój roślin. Przyswojenie tych treści pomoże uczniom zdać sprawdzian online z działu 4 biologii w klasie 5.

Kluczowe wnioski:
 • Dział 4 biologii obejmuje zagadnienia z botaniki, takie jak budowa i funkcje tkanek roślinnych czy rozmnażanie roślin.
 • Uczniowie poznają różne części roślin i ich rolę w procesach życiowych.
 • Dowiedzą się o wpływie środowiska na wzrost i rozwój roślin.
 • Nauczą się o zróżnicowaniu i znaczeniu roślin w przyrodzie.
 • Zdobytą wiedzę wykorzystają do zdania sprawdzianu online z tego działu.

Zróżnicowanie gatunkowe roślin

Rośliny to niezwykle zróżnicowana grupa organizmów. Na świecie występuje od 300 tys. do 315 tys. gatunków roślin naczyniowych. W Polsce zarejestrowano około 3 tys. gatunków. To ogromna liczba, która świadczy o tym, jak wielka jest różnorodność flory.

Rośliny dzielimy na grupy, które różnią się budową i sposobem życia. Wyróżniamy rośliny nagonasienne i okrytonasienne. Te pierwsze to paprotniki, skrzypy, widłaki i paprocie. Rośliny okrytonasienne dzielą się na nagozalążkowe (sosny, świerki, jodły) i okrytozalążkowe (drzewa liściaste, krzewy, rośliny zielne).

Ogromne zróżnicowanie gatunkowe roślin wynika z długiego procesu ewolucji. Poszczególne grupy przystosowały się do życia w różnych warunkach środowiska. Dzięki temu zasiedliły niemal każdy zakątek naszej planety.

Różnorodność gatunkowa roślin ma kluczowe znaczenie dla stabilności ekosystemów. Im więcej gatunków występuje na danym obszarze, tym lepiej funkcjonuje cały ekosystem.

Struktury rozrodcze roślin okrytonasiennych

Rośliny okrytonasienne rozmnażają się za pomocą nasion. Powstają one w kwiatach, w wyniku zapylenia i zapłodnienia.

Najważniejszą częścią kwiatu są pręciki i słupki. W pręcikach powstają pyłki, a w zalążni słupka komórka jajowa. Po zapyleniu pyłek kiełkuje i powstaje pyłkowina, która dociera do komórki jajowej. Łączy się z nią i zapładnia ją, tworząc zygotę. Z niej rozwija się nasiono i owoc.

Istnieją dwie grupy roślin okrytonasiennych - jednoliścienne i dwuliścienne. Różnią się one budową kwiatów. Kwiaty jednoliścienne mają pręciki i słupki rozmieszczone spiralnie. W kwiatach dwuliściennych części okwiatu ułożone są symetrycznie, a liczba ich części wynosi zwykle 4 lub 5.

Rośliny wykształciły różne sposoby zapylania, aby zwiększyć szansę na zapylenie kwiatów. Najczęstsze to zapylanie przez wiatr, owady oraz zwierzęta.

Budowa nasiona

Nasiono składa się z zarodka rośliny, bielma i łupiny nasiennej. Zarodek zawiera zalążek rośliny - hypocotyl z pierwszymi liścieniami. Bielmo dostarcza mu pożywienia, a twarde łupina chroni przed czynnikami zewnętrznymi.

Nasiona różnią się wielkością, kształtem i budową, co jest przystosowaniem do sposobu ich rozprzestrzeniania się. Na przykład nasiona wiatrosiewne mają struktury ułatwiające lot, a nasiona zwierzochoryczne - haki, kolce itp.

Tkanki roślinne i ich funkcje

Rośliny wykształciły tkanki, czyli grupy komórek o podobnej budowie i funkcji. Dzięki temu mogą prawidłowo funkcjonować.

Najważniejsze tkanki roślinne to:

 • tkanka twórcza - odpowiada za wzrost rośliny
 • tkanka okrywająca - chroni roślinę
 • tkanka mechaniczna - umożliwia utrzymywanie kształtu
 • tkanka przewodząca - transportuje wodę i sole mineralne
 • tkanka asymilacyjna - przeprowadza fotosyntezę

Poszczególne tkanki występują w różnych organach rośliny. Na przykład tkanka twórcza znajduje się w korzeniach i pędach, tkanka mechaniczna buduje ściany komórkowe, a tkanka przewodząca - łyko i sitowie.

Rola organelli komórkowych w życiu roślin

Biologia dział 4 klasa 5 - sprawdzian online

W komórkach roślinnych znajdują się liczne organelle. Mają one kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania komórki i całego organizmu. Najważniejsze z nich to:

 • Chloroplasty - przeprowadzają fotosyntezę.
 • Mitochondria - dostarczają energię.
 • Aparat Golgiego - syntetyzuje cukry i białka.
 • Siateczka śródplazmatyczna - transportuje substancje.
 • Wakuole - magazynują wodę i sole mineralne.

Chloroplasty zawierają zielony barwnik - chlorofil, który pochłania światło słoneczne. Dzięki temu możliwa jest fotosynteza, czyli wytwarzanie cukrów z dwutlenku węgla i wody. Jest to proces kluczowy dla odżywiania roślin.

Mitochondria przetwarzają cukry na energię, która zasila wszystkie procesy życiowe. Wakuole natomiast gromadzą wodę, dzięki czemu rośliny mogą prawidłowo funkcjonować.

Wpływ czynników środowiska na rozwój roślin

Wzrost i rozwój roślin zależy od wielu czynników środowiska. Najważniejsze z nich to:

 • Światło - niezbędne do fotosyntezy.
 • Temperatura - wpływa na tempo procesów życiowych.
 • Woda - potrzebna do transportu substancji i procesów metabolicznych.
 • Powietrze - dostarcza tlenu i dwutlenku węgla.
 • Podłoże - dostarcza soli mineralnych.

Czynniki te muszą występować w odpowiednich ilościach i proporcjach, aby roślina mogła normalnie rosnąć. Na przykład nadmiar lub niedobór wody powoduje zaburzenia wzrostu.

Rośliny przystosowały się do życia w różnych warunkach środowiska. Na przykład rośliny ciepłolubne mają grube kutykulę chroniącą przed nadmiarem promieniowania UV.

Znaczenie roślin dla człowieka i przyrody

Rośliny odgrywają kluczową rolę dla człowieka i całej biosfery. Są źródłem tlenu, pożywienia, surowców i leków. Stanowią podstawę większości ekosystemów na Ziemi.

Rośliny produkują tlen w procesie fotosyntezy. Jest on niezbędny do oddychania zwierząt, w tym ludzi. Rośliny dostarczają także pożywienia - to one stanowią bazę łańcuchów pokarmowych.

Z roślin uzyskujemy liczne surowce, np. drewno, celulozę, oleje, kauczuk. Wykorzystuje się je w przemyśle, budownictwie i transporcie. Rośliny to także źródło wielu cennych związków leczniczych.

Roślinność stabilizuje glebę, reguluje obieg wody i wpływa na mikroklimat. Jej obecność jest niezbędna dla funkcjonowania całych ekosystemów.

Dlatego tak ważna jest ochrona różnorodności gatunkowej roślin i zachowanie bogactwa flory na Ziemi.

Podsumowanie

Biologia w klasie 5 obejmuje dział 4, który skupia się na zagadnieniach z botaniki. Uczniowie poznają różnorodność gatunkową roślin, ich tkanki i organy. Dowiadują się, w jaki sposób rośliny się rozmnażają oraz jakie pełnią role w przyrodzie. Poznają także wpływ środowiska na wzrost i rozwój roślin.

W trakcie nauki działu 4 z biologii w klasie 5 uczniowie zapoznają się ze strukturami rozrodczymi roślin okrytonasiennych. Dowiedzą się, jak wygląda budowa kwiatów i jak przebiega proces powstawania nasion. Poznają także budowę nasiona i różne sposoby ich rozprzestrzeniania.

Kolejnym ważnym zagadnieniem są tkanki roślinne - ich rodzaje, budowa i pełnione funkcje. Uczniowie poznają tkankę twórczą, okrywającą, mechaniczną, przewodzącą i asymilacyjną. Dowiadują się, gdzie w roślinie występują i jakie role odgrywają.

Ważnym elementem działu 4 z biologii w klasie 5 jest także poznanie organelli komórkowych i ich znaczenia w życiu rośliny. Uczniowie zapoznają się z chloroplastami, mitochondriami, aparatem Golgiego i wakuolami. Wiedza ta pomoże im zdać sprawdzian online podsumowujący cały dział.

Najczęstsze pytania

Rośliny dzielimy na kilka głównych grup: rośliny nagonasienne (paprotniki, skrzypy, widłaki) oraz rośliny nasiennne, czyli okrytonasienne. Wśród tych ostatnich wyróżniamy rośliny nagozalążkowe (iglaste) i okrytozalążkowe (kwiatowe).

Kwiat składa się z okwiatu, pręcików z pyłkiem oraz słupków z zalążkami. Pyłek dostaje się na zalążek, gdzie następuje zapłodnienie. Powstaje zygota, z której rozwija się nasiono i owoc.

Tkanka twórcza odpowiada za wzrost rośliny, okrywająca chroni ją, mechaniczna nadaje kształt, przewodząca transportuje wodę i sole mineralne, a asymilacyjna przeprowadza fotosyntezę.

Najważniejsze organelle to: chloroplasty (fotosynteza), mitochondria (produkcja energii), aparat Golgiego (synteza związków), siateczka śródplazmatyczna (transport substancji) i wakuole (magazynowanie wody).

Światło jest niezbędne do fotosyntezy i prawidłowego wzrostu roślin. Woda umożliwia transport substancji odżywczych i procesy życiowe. Oba te czynniki muszą być dostępne w odpowiednich ilościach.

5 Podobnych Artykułów

 1. Sprawdzian Alkany Alkeny Alkiny - Nowa Era
 2. Czy jestem ładna: Quiz i porady
 3. Test trudny Chłopcy z placu broni PDF - nowa era
 4. Test biologia klasa 5 dział 1 - Sprawdź swoją wiedzę!
 5. Biologia dział 1 klasa 5 - sprawdziany i zadania
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły