Biologia sprawdziany klasa 7

Biologia sprawdziany klasa 7
Autor Jakub Wysocki
Jakub Wysocki29.12.2023 | 6 min.

Biologia sprawdziany to ważny element nauki w szkole podstawowej, ponieważ pozwalają sprawdzić poziom opanowania materiału z biologii. W klasie 7 uczniowie zgłębiają wiedzę m.in. z zakresu genetyki, ewolucji, budowy komórki, fizjologii człowieka czy ekologii. Przygotowane w tym artykule sprawdziany z biologii dla klasy 7 obejmują najważniejsze zagadnienia omawiane w trakcie roku szkolnego. Rozwiązując je, uczniowie będą mogli zweryfikować swoją wiedzę i umiejętności przed sprawdzianem w szkole.

Kluczowe wnioski:
 • Artykuł zawiera sprawdziany z biologii dla klasy 7 z różnych działów tego przedmiotu.
 • Rozwiązując sprawdziany, uczniowie sprawdzą poziom swojej wiedzy przed sprawdzianem w szkole.
 • Sprawdziany obejmują zagadnienia z genetyki, ewolucji, budowy komórki oraz fizjologii i ekologii człowieka.
 • Ćwiczenia pozwolą utrwalić wiedzę zdobytą podczas lekcji biologii w klasie 7.
 • Sprawdziany przygotowano z myślą o przystępowaniu uczniów do sprawdzianów w szkole.

Biologia sprawdziany z działu genetyka

Genetyka to jeden z kluczowych działów omawianych w klasie 7 na lekcjach biologii. Uczniowie poznają budowę i funkcje kwasów nukleinowych DNA i RNA, zapoznają się z prawami dziedziczenia sformułowanymi przez Mendla oraz uczą się rozróżniać podstawowe mutacje genowe. Wiedza ta jest konieczna do zrozumienia bardziej złożonych procesów biologicznych.

Sprawdziany z genetyki pozwolą uczniom zweryfikować, czy dobrze opanowali takie zagadnienia jak:

 • budowa DNA i RNA
 • replikacja DNA
 • podstawowe prawa dziedziczenia cech
 • mutacje genowe

Rozwiązując zadania ze sprawdzianu, warto także powtórzyć wiadomości dotyczące faz mitozy i mejozy komórkowego podziału jądra.

Sprawdzian online z genetyki

Aby szybko sprawdzić poziom opanowania działu genetyka, warto rozwiązać sprawdzian online. Takie sprawdziany mają tę zaletę, że uczniowie od razu poznają poprawne odpowiedzi i mogą zweryfikować, które zagadnienia wymagają powtórzenia.

Biologia sprawdziany z zagadnień ewolucji

Ewolucja organizmów to kolejny ważny dział omawiany w klasie 7. Uczniowie poznają dowody ewolucji, jej mechanizmy oraz czynniki wpływające na tempo i kierunek zmian ewolucyjnych.

Zagadnienia związane z ewolucją organizmów, które warto powtórzyć przed sprawdzianem:

 • dowody ewolucji
 • mechanizmy ewolucji
 • dryf genetyczny
 • dobór naturalny

Rozwiązując zadania ze sprawdzianu, należy także wykazać się znajomością podstawowych pojęć związanych z ewolucją, takich jak populacja, pula genowa, endemiczne gatunki itp.

Ewolucja jest procesem niezwykle złożonym, a jej pełne zrozumienie wymaga dobrej znajomości podstaw genetyki. Stąd tak istotne jest solidne opanowanie obu tych działów przed sprawdzianem.

Biologia sprawdziany z botaniki dla klasy 7

Botanika, czyli nauka o roślinach, stanowi bardzo szeroki dział biologii omawiany w trakcie nauki w szkole podstawowej. W klasie 7 uczniowie poznają budowę i funkcje poszczególnych organów roślinnych, zapoznają się z różnorodnością świata roślin oraz uczą się rozpoznawać gatunki roślin pospolitych.

Przygotowując się do sprawdzianu z botaniki warto powtórzyć takie zagadnienia jak:

 • podział roślin
 • budowa i funkcje organów roślinnych (korzeń, łodyga, liść, kwiat)
 • rozmnażanie roślin
 • znaczenie roślin w środowisku i dla człowieka

Sprawdzian z botaniki może również zawierać zadania związane z rozpoznawaniem pospolitych gatunków roślin, dlatego warto je sobie przypomnieć.

Biologia sprawdziany z budowy komórki

Biologia sprawdziany klasa 7

Zrozumienie budowy i funkcjonowania komórki jest niezbędne do dalszego poznawania procesów życiowych organizmów. Na lekcjach biologii w klasie 7 omawiana jest budowa komórki zwierzęcej, roślinnej, bakteryjnej i grzybowej. Uczniowie zapoznają się z organellami komórkowymi oraz poznają podobieństwa i różnice w budowie różnych komórek.

Przed sprawdzianem z tego działu warto powtórzyć:

 • budowę komórki zwierzęcej
 • budowę komórki roślinnej
 • budowę komórki bakteryjnej
 • elementy charakterystyczne dla komórki grzybowej
Komórka zwierzęca Komórka roślinna
jądro komórkowe chloroplasty
mitochondria ściana komórkowa

Warto również powtórzyć różnice w budowie komórek charakterystyczne dla poszczególnych królestw organizmów.

Biologia sprawdziany z ekologii i ochrony środowiska

Ekologia i ochrona środowiska to jeden z końcowych działów omawianych podczas nauki biologii w szkole podstawowej. Uczniowie klasy 7 poznają zależności pomiędzy organizmami w ekosystemie, dowiadują się o zagrożeniach dla środowiska oraz o konieczności podejmowania działań na rzecz jego ochrony.

Przed sprawdzianem wskazane jest powtórzenie takich zagadnień jak:

 • typy oddziaływań międzygatunkowych
 • krążenie materii i przepływ energii w ekosystemie
 • antropopresja i jej wpływ na ekosystemy
 • zagrożone gatunki roślin i zwierząt

Biologia klasa 7 sprawdziany z tego działu mogą również zawierać zagadnienia związane z formami ochrony przyrody czy globalnymi problemami środowiskowymi.

Biologia sprawdziany ze znajomości układów człowieka

Ostatni dział biologii w klasie 7 obejmuje budowę i funkcjonowanie poszczególnych układów ludzkiego organizmu. Uczniowie poznają anatomię i fizjologię układów: pokarmowego, krwionośnego, oddechowego, wydalniczego oraz nerwowego. Jest to obszerny dział, który warto solidnie powtórzyć.

Kluczowe zagadnienia do przypomnienia przed sprawdzianem:

 • składniki krwi i grupy krwi
 • choroby układu krążenia
 • higiena układu oddechowego
 • ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy

Sprawdzian może również zawierać pytania związane z dojrzewaniem, budową układu rozrodczego oraz chorobami przenoszonymi drogą płciową, co też warto powtórzyć.

Podsumowanie

W artykule omówiono najważniejsze działy biologii realizowane w trakcie nauki w klasie 7 szkoły podstawowej. Przedstawiono działy takie jak genetyka, ewolucja, botanika, budowa komórki, ekologia i ochrona środowiska oraz anatomia i fizjologia człowieka. Dla każdego działu wskazano najważniejsze zagadnienia, które warto powtórzyć przed sprawdzianem.

Zamieszczone w artykule Biologia klasa 7 sprawdziany pozwolą uczniom sprawdzić poziom opanowania poszczególnych partii materiału. Rozwiązując je, będą mieli okazję powtórzyć wiadomości i jednocześnie przygotować się do sprawdzianów przeprowadzanych w szkole. Dodatkowo umieszczono wskazówki, jakie konkretnie zagadnienia warto powtórzyć z każdego omawianego działu.

Zamieszczone sprawdziany z biologii dla klasy 7 obejmują wszystkie najważniejsze działy omawiane w trakcie roku szkolnego. Regularne rozwiązywanie podobnych testów umożliwi gruntowne przygotowanie się do sprawdzianów w szkole. Pozwoli również na systematyczne utrwalanie i poszerzanie wiedzy z biologii.

Mamy nadzieję, że przedstawione materiały będą pomocne dla uczniów klasy 7 i pozytywnie wpłyną na wyniki sprawdzianów z biologii. W razie pytań, zachęcamy do kontaktu z redakcją.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Sprawdzian Alkany Alkeny Alkiny - Nowa Era
 2. Czy jestem ładna: Quiz i porady
 3. Test trudny Chłopcy z placu broni PDF - nowa era
 4. Test biologia klasa 5 dział 1 - Sprawdź swoją wiedzę!
 5. Biologia dział 1 klasa 5 - sprawdziany i zadania
tagTagi
shareUdostępnij
Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły